ImpresumUslovi korišćenjaMarketingKontakt

Sportski miks

04.10.2021 Начелник Мачванског управног округа - Извештај са месечног колегијума

Саопштење кабинета начелника Мачванског управног округа преносимо у целости. Саопштење ни у појединостима ни у целости не одражава ставове медија Мачва Инфо. Мачва Инфо не сноси одговорност за  садржаје које добијамо од надлежних инстанци и објављујемо без цензуре, као саопштења у целости:     

Због тренутне епидемиолошке ситуације начелник Мачванског управног округа Владан Красавац је у петак 01. октобра одржао десету седницу колегијума у 2021. години,у електронској форми.
У позиву који је упућен руководиоцима инспекцијских служби наведено је да се достави извештај о раду за месец септембар 2021.године и изјашњење о записнику са претходног, деветог колегијума.

У извештајима који су достављени шефу Одсека наведене су активности које су биле током претходног месеца у инспекцијским службама Мачванског управног округа, па је с тим у вези извршена анализа рада инспекцијских органа за месец септембар 2021. године.

Начелник Одељења републичке тржишне инспекције Миладинка Јовановић, наводи да је извршено 39 надзора,од којих 33 редовних, 6 ванредних и 37 саветодавних посета. Донето је 10 решења и то 8 из редовног и 2 из ванредних надзора као и 15 препорука трговцима због неиздавања рачуна, истицања цена и деклерација. Трговци су поступили по препорукама. Обављене су и службене саветодавне посете и инспекцијски надзори у погледу примене противепидемијских мера у салама за прославе.
Инспекцијске послове је обављало 6 извршилаца.Као ефекат спроведених надзора урађено је 76 записника, донето је 4 решења о покретању прекршајног поступка, 3 за отклањање недостатака по члану 33. Закона о инспекцијском надзору, 2 о привременој забрани промета и 15 препорука. Издато је 4 потврде о привремено одузетој роби. Поднета је прекршајна пријава против предузетника због непоштовања рекламационог поступка и једна пријава због неиздавања рачуна. Због бесправног обављања трговинске делатности донета су три решења о забрани обављања делатности. У заједничкој контроли са ПС Лозница од физичког лица је одузето 54 комплета тренерки, а од физичког лица одузета је разна текстилна половна роба која је продавана у продајном објекту у Шапцу. На пијаци Живинарник у Шапцу одузета је мања количина резаног дувана. У две кинеске радње забрањен је промет електричних апарата за негу косе због непоседовања исправа о набавци. Одржане су две радионице везане за безбедност производа.

Начелник Одељења инспектората за рад Милица Филиповић,обавештава да је инспекцијске послове обављало 8 инспектора, који су извршили 185 контрола и све су биле ненајављени ванредни инспекцијски надзори. Урађена су 4 мешовита надзора са санитарном инспекцијом. На основу представке правног или физичког лица спроведено је 17 ванредних инспекцијских надзора.Са налогом је извршен 169 надзор,16 је извршено без налога, а контролних је било 14 . Инспектори су донели 8 управних мера према регистрованим привредним субјектима. Током спроведених надзора донете су 23 мере за отклањање неправилности. Приликом контрола регистрованих привредних субјеката 5 лица су затечена на фактичком раду "раду на црно". Поднето је 12 захтева за покретање прекршајног поступка против регистрованих привредних субјеката.Координисаних инспекцијских надзора са другим инспекцијама било је 4 и то са санитарном инспекцијом везано за поштовање ковид мера.

Републички туристички инспектор Живадин Бошковић је извршио 32 ненајављена инспекцијска надзора, од којих су 16 била ванредни, 2 редовни и 3 ванредни инспекцијски надзор на основу представке. Са налогом је извршено 16 надзора, а без налога 16. Број контролних инспекцијских надзора КИЗ-7 и КИР-7. Изречено је 5 управних мера и то 3 регистрованим и 2 нерегистрованим привредним субјектима. Записнички је наложена 1 мера за отклањање неправилности. У два случаја је наложен упис у основни регистар и забрана обављања делатности, а у једном случају наложена је забрана обављања делатности. Поднето је 7 пријава за кажњавање надзираних субјеката и то 4 захтева за покретање прекршајног поступка против регистрованих субјеката и 3 против нерегистрованих.

Шеф Одсека за санитарни надзор Владан Рашић, истиче да је урађено 4564 надзора, од којих су 313 редовни, 4124 ванредни и 127 контролни. Инспекцијске послове обављао је 1 извршилац и 1 лице ангажовано по уговору. Градска управа Шабац доделила је два службеника на испомоћ. Евидентирано је 5977 оболелих лица, са 4312 лица у контакту. Као ефекат рада инспекције, донето је 4529 решења и то 217 из редовног надзора и 4312 из ванредних. Канцеларијским надзором контролисана је здравствена исправност воде за пиће из објеката централног водоснабдевања, микросистема водоснабдевања објеката производње хране, здравствена исправност воде у амбулантама и школама увидом у извештаје о испитивању из интерног мониторинга. Контролисана је примена мера у сузбијању Ковид-19 у објектима под санитарним надзором, као и на скуповима и манифестацијама.

Шеф Одсека ветеринарске инспекције Јасмина Којичић Стефановић, наводи да је извршено 739 надзора од којих су 210 редовни, 539 ванредни и 16 контролни. Поднето је 24 прекршајне пријаве и донето 56 решења из редовног надзора. У Буџет Републике Србије уплаћено је на име такси 3.306.520,00 динара.

Координатор републичке пољопривредне инспекције Горан Бошковић, обавештава да је извршено 62 контроле, од којих 45 редовних и 17 ванредних. Донето је 15 решења из редовног надзора.Инспекцијске послове обављају два извршиоца.

Републички инспектор за заштиту животне средине Бранислава Тешић, истиче да је извршено 9 надзора и то 3 редовна и 6 ванредних. Обављени су по представкама грађана; захтеву Управе за аграрна плаћања; вршен је надзор промета заштићених врста и заштићених добара;управљање отпадом и посебни токови отпада. Контролисани су и испуњеност услова заштите животне средине и севесо објекти. Инспекцијске послове је обављало 3 извршиоца.

Републички водни инспектор Драган Тадић је извршио 22 надзора од којих 18 редовних, 3 ванредна и 1 контролни. Донето је 8 решења и то 2 за отклањање незаконитости, 5 за прибављање водних аката и 1 забрана обављања делатности -вађење речних наноса из корита реке Дрине физичком лицу -нерегистрованом субјекту. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка пред надлежним судом због неизвршавања наложених мера у области коришћења вода за снабдевање водом -јавни и сеоски водоводи.

Републички фитосанитарни инспектор Мирослав Алексић је спровео 37 контрола и то:4 из области Закона о безбедности хране,којом приликом су узета 4 узорка ради испитивања на садржај остатака средстава за заштиту биља;1 по Уредби из области подстицаја за подигнуте вишегодишње засаде воћа; 2 из области промета семена пољопривредног биља и њихово преатестирање-предекларисање; 14 из области здравља биља којом приликом је издато 14 фитосертификата и 16 из области производње сировог дувана у лист рода 2021.године приликом којих је донето 11 решења о уништавању, уништено 14.49,02 ха, уништена количина дувана 29280,40 кг, чија је вредност 10.248,140 динара.Донето је и 7 налажућих решења за складиштаре зрнасте робе(меркантилни кукуруз).

Републички шумарски и ловни инспектор Александра Ђурковић,са седиштем рада у Шапцу је извршила 17 контрола од којих 8 по Закону о шумама,8 по Закону о здрављу биља и 1 по Закону о дивљачи и ловству. Проблема у раду није било.

Републички здравствени инспектор Ивана Антонијевић, је израдила недељне извештаје у форми табеларног прегледа за АГ тестирања у приватним лабораторијама на подручју Мачванског, Колубарског, Златиборског и Моравичког управног округа. Вршила је проверу активних и брисаних предузетника и ажурирала базу података отворених ординација приватне праксе на подручју Мачванског управног округа.

Кабинет начелника
Владана Красавца

 

GRAĐANI REPORTERI

19.10.2021 Реаговањe суграђанина Стојана Ђаковића на поједине садржаје које смо објављивали на нашем порталу

Поштујући Закон о јавном информисању и Kодекс новинара објављујемо у целости допис Стојана Ђаковића, достављен нашој редакцији, а који се ...

22.03.2021 Sprinterima AK Sprint vicešampionska titula na Zimskom kupu

Juče je, po veoma hladnom vremenu, održan Zimski kup Srbije u bacačkim disciplinama na kojem je učešće uzelo 10 takmičara Ak Sprint. ...

30.10.2020 Промоција правилне исхране за предшколце у Дубљу

Ова недеља је посвећена здравој исхрани деце. Предшколске групе у Дубљу су организовале предавање медициске сестре из локалне амбуланте, која ...

MAGAZIN

12.03.2022 Народно позориште:Одржана прва премијера драме Синише Kовачевића „Године врана“

Прва од две премијере представе „Године врана“, по тексту и у режији Синише Kовачевића, која се дешава током окупације и ...

03.05.2021 Књига „Слика једног краја“ Радомира Поповића и Бранислава Станковића - Историја Мачве кроз фотографије

Из штампе је недавно изашла књига „Слике једног краја“, историчара Радомира Поповића и Бранислава Станковића. У овом несвакидашњем издању аутори ...

14.02.2021 Драган Петровић Драги: Сцена је уточиште, духовни мир, љубав!

Поникао у расаднику талената на сцени аматерског позоришта у Богатићу, након четири године марљивог рада и труда, овог пролећа, основне ...
 
VRH