ImpresumUslovi korišćenjaMarketingKontakt

Korona virus

22.02.2022 Ukinute su sve mere za ulazak u Sloveniju

VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona upravaa
Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza.

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19                

Ukinute su sve mere za ulazak u Sloveniju.
Dodatne informacije na linku https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossi…

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE    
Za ulazak državljana R. Srbije u R.Sloveniju neophodno je da poseduju putnu ispravu koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ovaj uslov biće vraćeni sa granice.
Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Nije potrebna viza na putni list u slučaju gubitka pasoša. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R. Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava. 
R. Slovenija ima 64 međunarodna granična prelaza a najvažniji su s Italijom: Škofije, Fernetiči, sa Austrijom: Šentilj, Karavanke, sa  Mađarskom: Dolga Vas, Hodoš i sa  Hrvatskom: Obrežje,  Zavrč, Gruškovje,Vinica, Sečovlje. 
Na spoljnim granicama Šengena (sa Hrvatskom) postoji carinska i policijska kontrola, a na unutrašnjim samo povremena policijska. Za boravak u R. Sloveniji, ukoliko putnik ne putuje preko turističke agencije ili nema garantnu izjavu, novčani iznos koji treba da poseduje za svaki planirani dan boravka je 70 evra. Za maloletna lica koja putuju sa roditeljom ili starateljem taj iznos je 35 evra. Nije potrebna pismena saglasnost roditelja ili staratelja za ulazak maloletnog lica u R. Sloveniju, ukoliko dete putuje bez njih, ali pogranični organi u svakom slučaju procenjuju da li ima elemenata nedozvoljenih radnji.
Novac i hartije od vrednosti  u iznosu većem od 10.000 €  potrebno je prijaviti carinskim organima, a mora se posedovati dokaz o poreklu novca. Unos manjih iznosa je dozvoljen bez prijave, ali su carinski organi ovlašćeni da u slučaju osnovane sumnje zatraže dokaz o poreklu novca. 
Stranci koji dolaze u lov unose oružje preko graničnog prelaza  na osnovu odobrenja  za unošenje i iznošenje oružja koje izdaje konzularno predstavništvo R. Slovenije u inostranstvu ili organ koji vrši graničnu kontrolu ukoliko lice:
•    priloži važeći oružani list izdat u državi gde ima prebivalište ili potvrdu da se za takvo oružje ne izdaje oružani list
•    navede opravdan razlog za prenos oružja ili municije
•    zatraži  saglasnost za prenos oružja preko teritorije država članica EU
Roba u  ličnom prtljagu putnika iz trećih država uvozi se bez dažbina, do vrednosti od 300 €, a u vazdušnom saobraćaju do 430 €. Za mlađe od 15 godina dozvoljena vrednost je 150 €, bez obzira na prevozno sredstvo. 
Količine akcizne robe oslobođene uvoznih dažbina su:
•    duvan i duvanski proizvodi: do 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 grama duvana
•    alkoholna pića : do 1 litar alkoholnog pića koje sadrži više od 22 vol %  alkohola ili 2 litra sa sadržinom manjom od 22 vol.% alkohola 
•    vino i pivo: do 4 litra nepenušavog vina ili 16 litara piva.
Ove količine mogu uneti samo lica starija od 17 godina.
Posebna i dosta rigorozna kontrola se sprovodi prilikom ulaska i unošenja životinja na teritoriju R. Slovenije. Pod malim životinjama podrazumevaju se psi, mačke,  beskičmenjaci, ribice, reptili, ptice, glodari i domaći kunići. Za pse i mačke potrebna je potvrda o vakcinisanju protiv besnila i odgovarajuća međunarodna veterinarska potvrda za prelaz granice. Ostale životinje treba da imaju međunarodnu veterinarsku potvrdu za prelaz granice i da budu označene. Ovi uslovi su jedinstveni na teritoriji EU.

SOCIJALNI SPORAZUMI    
Potpisivanjem sporazuma o socijalnom osiguranju 2010. godine stvoreni su uslovi za ostvarivanje prava na penziju lica koja su deo radnog staža ostvarila u R. Sloveniji i lica koja su deo radnog staža ostvarila u R. Srbiji, omogućavajući sabiranje perioda osiguranja navršenih u obe države ugovornice, radi ostvarivanja prava na penziju i novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti. U pogledu zdravstvenog osiguranja, za vreme privremenog boravka u R. Sloveniji (turistička i poslovna putovanja, kraći boravak i slično), lice koje je zdravstveno osigurano u Srbiji ima pravo na hitne zdravstvene usluge. 
Na osnovu potpisanog Sporazum,  državljani R. Srbije imaju pravo na hitne medicinske usluge u R. Sloveniji. Da bi se to pravo ostvarilo potrebno je da pre polaska u inostranstvo, u filijali Zavoda za zdravstveno osiguranje R. Srbije po mestu vašeg prebivališta, pribaviti obrazac SRB/SI 03. Po dolasku u R. Sloveniju, obrazac se predaje područnoj jedinici Zavoda za zdravstveno osiguranje R. Slovenije u mestu u kome će se privremeno boraviti. Na osnovu obrasca, dobija se slovenačka isprava koja će u slučaju potrebe, omogućiti besplatne hitne medicinske usluge.Izuzetno, potvrda SRB/SI 03 se može predati i prilikom korišćenja zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi ili kod privatnog lekara sa kojim je nosilac zdravstvenog osiguranja zaključio ugovor o pružanju usluga. Ako nemate potvrdu, obavezno se plaćaju hitne zdravstvene usluge.

KORISNE INFORMACIJE    

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – U slučaju potrebe za intervencijom hitne pomoći telefonski broj je 112. Hitnu pomoć u svako doba možete potražiti u Univerzitetskom kliničkom centru Ljubljana, Urgentni blok, Bohoričeva 4 .
Ostale zdravstvene usluge se plaćaju. Jedan od najvećih privatnih medicinskih centara u Ljubljani je »Barsos«, Gregorčičeva cesta 11, tel. +386 (0)1 242 07 00.
Važna napomena: sedativi koji se često koriste (bensedin, bromazepam i sl.), nalaze se na listi lekova čiji je unos zabranjen. Za unos i najmanje količine leka, čak i jedne table, potrebno je posedovati potvrdu lekara da je takav lek potreban za terapiju (recept nije dovoljan). U protivnom na licu mesta se izriče prekršajna kazna od oko 200 evra.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – R. Slovenija je veoma sigurna zemlja. Nešto više pažnje na stvari i dokumenta treba obratiti u vozu na međunarodnim linijama, u tržnim centrima i na benzinskim pumpama.

TRANSPORT – Međunarodni aerodromi su u Ljubljani, Mariboru i Portorožu.
Pomorski saobraćaj: slovenačka obalna mesta su povezana pomorskom linijom. Na relaciji Portorož – Ankaran – Portorož na redovnoj liniji vozi brod koji putuje sat i po i pristaje u Bernardinu, Piranu, Izoli i Kopru. Iz Portoroža u turističkoj sezoni gliser vozi i do Venecije.
Železnička mreža: slovenačka železnička mreža ima 1196 kilometara i pokriva celu državu. Udobnim savremenim vozom se može doći u sve turistički značajnije krajeve, na skijanje ili na more. Postoje i grupni i omladinski popusti od 50% cene prevoza.
Za upravljanje motornim vozilom u R. Sloveniji dovoljna je nacionalna vozačka dozvola na novom obrascu, a ne mora se posedovati međunarodno automobilsko osiguranje (zelena karta).
Važeću vozačku dozvolu za slovenačku vozačku dozvolu može zameniti državljanin R. Srbije koji u R. Sloveniji ima prijavljeno prebivalište duže od šest meseci, ukoliko ispunjava druge zakonom propisane uslove za vožnju motornog vozila (propisana starost, lekarsko uverenje itd.).
Rok za zamenu vozačke dozvole je godinu dana od dana prijave boravka u R. Sloveniji, a ukoliko se ne zameni u navedenom roku čini se prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 500,00 evra. Slovenačka vozačka dozvola će se izdati nakon što vozač položi praktični deo vozačkog ispita za one kategorije vozila za koje već ima pravo voziti.
Obavezno je vezivanje na svim sedištima koja imaju ugrađene pojaseve. Svetla moraju biti upaljena i tokom dana. Obaveznu opremu čine: rezervni komplet sijalica, trougao, prva pomoć, fluorescentni prsluk i zimska oprema (gume ili lanci) od 15.novembra do 15.marta. Dozvoljena količina alkohola u krvi je 0,5 promila, dok profesionalni vozači ne smeju imati ni najmanju količinu alkohola u krvi. Najveća dozvoljena brzina na auto putu je 130 km/h, a u naselju 50 km/h.
Za vožnju na auto – putu putarina se plaća kupovinom vinjeta na graničnim prelazima, benzinskim pumpama, kioscima, poštama, u AMSZ i na velikom broju benzinskih stanica u Hrvatskoj. Cena vinjete za vozila do 3,5 t: 110 € za godinu dana, 30 € mesečna i 15 € 7- dnevna, a kazna za vožnju bez vinjete je od 300 do 800 €.
Prekršajne kazne za prekoračenje brzine su: za prekoračenje do 10 km/h 50 €; od 10 do 20 km/h 150 €; više od 20 km/h 300. Kazna za nevezivanje pojasa je 120 €, za prekoračenje vremena plaćenog parkiranja 40 €, za nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu 300 €. Ukoliko se kazna plati na licu mesta iznos se umanjuje za 50%.
Napomena: U slučaju da stranac ne želi ili ne može da plati prekršajnu kaznu policajac ili drugo službeno lice ima pravo da mu oduzme lična dokumenta, vozilo ili drugu imovinu kao obezbeđenje dok ne plati kaznu.
Gradski prevoz: u Ljubljani se na svakom kiosku po ceni od 2 € može kupiti magnetna karta za gradski prevoz »URBANA« i preko toga uplatiti iznos za željeni broj vožnji po ceni od 1,20 € , što će se učitati na karti. Ulaz je obavezno na vratima vozača gde se provlačenjem kartice preko aparata plaća 1,20 € za vožnju autobusom sa presedanjima do sat i po vremena. Vožnja bez plaćenog prevoza kažnjava se sa 40 €.

Izvor REPUBLIKA SRBIJA - MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

- https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/slovenija

 

GRAĐANI REPORTERI

19.10.2021 Реаговањe суграђанина Стојана Ђаковића на поједине садржаје које смо објављивали на нашем порталу

Поштујући Закон о јавном информисању и Kодекс новинара објављујемо у целости допис Стојана Ђаковића, достављен нашој редакцији, а који се ...

22.03.2021 Sprinterima AK Sprint vicešampionska titula na Zimskom kupu

Juče je, po veoma hladnom vremenu, održan Zimski kup Srbije u bacačkim disciplinama na kojem je učešće uzelo 10 takmičara Ak Sprint. ...

30.10.2020 Промоција правилне исхране за предшколце у Дубљу

Ова недеља је посвећена здравој исхрани деце. Предшколске групе у Дубљу су организовале предавање медициске сестре из локалне амбуланте, која ...

MAGAZIN

12.03.2022 Народно позориште:Одржана прва премијера драме Синише Kовачевића „Године врана“

Прва од две премијере представе „Године врана“, по тексту и у режији Синише Kовачевића, која се дешава током окупације и ...

03.05.2021 Књига „Слика једног краја“ Радомира Поповића и Бранислава Станковића - Историја Мачве кроз фотографије

Из штампе је недавно изашла књига „Слике једног краја“, историчара Радомира Поповића и Бранислава Станковића. У овом несвакидашњем издању аутори ...

14.02.2021 Драган Петровић Драги: Сцена је уточиште, духовни мир, љубав!

Поникао у расаднику талената на сцени аматерског позоришта у Богатићу, након четири године марљивог рада и труда, овог пролећа, основне ...
 
VRH