ImpresumUslovi korišćenjaMarketingKontakt

Vesti

18.05.2016 Dobrovoljno i poverljivo u Bogatiću: Akcija savetovanja i testiranja na HIV

 

U centru Bogatića, od 12 do 14 sati, održava se akcija besplatnog testiranja na HIV. 

Sećanje na preminule od AIDS-a (side) (International AIDS Candlelight Memorial) je jedna od najstarijih i najvećih mobilizacionih kampanja koja ima za cilј podizanje svesti u vezi sa HIV-om i AIDS-om na globalnom nivou. Koordinator kampanje je Globalni zdravstveni savet (Global Health Council).

Danas, kada u svetu više od 37 miliona osoba živi sa HIV-om i dok su milioni lјudskih života izgublјeni, kampanja treba da pokrene što više lјudi, zajednica, vlada i donatora da se uklјuče u cilјu okončanja ove epidemije, da se edukuju sadašnje i buduće generacije o HIV infekciji, lečenju, prevenciji i pružanju podrške, kao i da se osnaže osobe koje žive s HIV-om da se bore za svoja prava da žive bez stigme i diskriminacije.

U našoj zemlјi se ovaj memorijal (International AIDS Candlelight Memorial)   obeležava 13. put pod sloganom„UKLjUČI, NAUČI, OSNAŽI“ u 25 gradova/opština organizovanjem prigodnih aktivnosti koje su usmerene ka promociji zdravih stilova života i informisanju o dostupnim uslugama na lokalu, prepoznavanju i smanjenju rizičnog ponašanja, promociji značaja pravovremenog testiranja na HIV praćenog savetovanjem kod osoba koje su imale neki rizik u bližoj ili dalјoj prošlosti, kao i stvaranju neosuđujućeg okruženja za osobe inficirane HIV-om, odnosno  poštovanju lјudskih prava osoba inficiranih HIV-om na rad, obrazovanje i lečenje.U okviru ovogodišnjeg obeležavanja Sećanja na preminule od AIDS-a  planirane su ulične manifestacije sa tradicionalnim palјenjem sveća na crvenoj traci u znak pomena na preminule od AIDS-a, promocija i pružanje usluge savetovanja i testiranja na HIV, edukativne radionice, tribine, konferencije za novinare, koncerti, žurke, podela informativno-edukativnog materijala, tradicionalni moleban koji će održati u Beogradu u prostorijama Čovekolјublјa, Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve, kao i brojne druge aktivnosti.

Prema podacima Instituta za javno zdravlјe Srbije od 1984. do kraja 2015. godine u Republici Srbiji registrovano je 3312 osoba inficiranih HIV-om, od kojih je 1788 osoba obolelo od AIDS-a (54% svih dijagnostikovanih HIV+ osoba), dok su 1192 osobe inficirane HIV-om umrle (1086 osoba je umrlo od AIDS-a tj. trećina svih osoba kojima je dijagnostikovana HIV infekcija).

Početkom 2016. godine u Srbiji je 2120 osoba živelo sa HIV-om. Procenjuje se da još 1100 osoba ne zna da je inficirano HIV-om (svaka treća osoba inficirana HIV-om ne zna svoj HIV status).

Broj osoba koje žive sa HIV-om raste, s jedne strane zbog značajno redukovanog umiranja usled primene visoko delotvorne kombinovane antiretrovirusne terapije, a s druge strane zbog porasta broja novodijagnostikovanih osoba inficiranih HIV-om, što je delom rezultat većeg broja osoba sa rizičnim ponašanjem testiranih na HIV.

Od početka epidemije, 1985. godine, Beograd je najteže pogođen HIV epidemijom (70% svih registrovanih osoba inficiranih HIV-om), pri čemu je skoro polovina svih novootkrivenih osoba inficiranih HIV-om tokom 2015. godine registrovana na teritoriji grada Beograda (77 osoba), ali i najveći broj osoba se testira u Beogradu (polovina svih dobrovolјnih savetovanja i testiranja na HIV tokom 2015. godine je realizovana u Beogradu). Na teritoriji Vojvodine novodijagnostikovana je 51 osoba inficirana HIV-om, od kojih  25 osoba na teritoriji Južnobačkog okruga gde se i najveći broj osoba testira.

Tokom 2015. godine novootkriveno je 178 osoba inficiranih HIV-om (173 muškarca i 5 osoba ženskog pola), pri čemu je 35 osoba (20%) svoj HIV pozitivan status saznalo u  stadijumu klinički manifestnog AIDS-a, što je više nego dvostruko manje u odnosu na 2002. godinu (48%), a s druge strane 2015. godine novootkrivene je 117 osoba bez ikakvih simptoma ili znakova HIV infekcije (66%). Međutim, među novootkrivenim osobama inficiranim HIV-om bez ijednog manifestnog simptoma ili znaka bolesti, a za koje je prijavlјen broj CD4 limfocita u trenutku dijagnostikovanja HIV infekcije (37 osoba), četvrtina (9 osoba) je imala značajno narušen imunološki sistem (brojCD4 limfocita manji od 350 ćelija/ml) odnosno više od polovine (21 osoba) je imalo inicijalni broj CD4 limfocita manji od 500 ćelija/ml, te su bili u potrebi za uklјučivanjem na specifičnu, kombinovanu antiretrovirusnu terapiju u skladu sa smernicama SZO.   

Prema načinu transmisije skoro 3/4 svih novodijagnostikovanih HIV pozitivnih osoba u 2015. godini su muškarci koji su kao rizik prijavili nezaštićen seksualni kontakt sa drugim muškarcima (130 osoba tj. 73%), a sledi nezaštićen heteroseksualni kontakt (27 osoba tj. 15%), odnosno od  1994. godine dominantan način transmisije HIV-a je nezaštićenim seksualnim odnosom (grafikon 1). 

 

Tokom 2015. kod 45 osoba novoregistrovana je klinički manifestna bolest uzrokovana HIV-om (AIDS ili SIDA), pri čemu su  22 osobe (49%) iz Beograda, dok je 9 osoba registrovano na teritoriji Vojvodine (20%). Odnos polova među obolelima od AIDS-a  je bio 21,5:1 u korist muškaraca (43 M: 2 Ž) Od 1992. godine registruje se trend opadanja učešća obolelih od AIDS-a među injektirajućim korisnicima droge (11% u 2015. godini prema 68% u 1991. godini), a sa druge strane uočava se jasan trend porasta obolelih među heteroseksualcima i homo/biseksualcima sa rizičnim ponašanjem (37 slučajeva tj. 82% u 2015. godini u odnosu na 13% u 1991.godini). Još uvek visok procenat obolelih lica sa nepoznatim načinom transmisije (7% u 2015. godini) ukazuje na značajan stepen stigmatizacije pojedinih načina ponašanja u našoj sredini.

Od 15 osoba umrlih od AIDS-a tokom 2015. godine, 14 su bili muškaraci. Na teritoriji grada Beograda je registrovano 53% svih umrlih osoba (8 slučajeva), dok su dva smrtna ishoda registrovana na teritoriji Vojvodine. Najveći broj umrlih od AIDS-a tokom 2015. registrovan je u uzrastu 40–49 godina (33% svih slučajeva; odnosno 5 slučajeva), a sledi uzrasna grupa 50–59 godina (4 slučaja). Devet smrtnih ishoda od AIDS-a registrovano je unutar tri meseca od trenutka dijagnostikovanja HIV pozitivnog statusa i terminalnog stadijuma  HIV infekcije – AIDS-akod osoba muškog pola dobi od 29 do 67 godina. Kod još 6 osoba umrlih od AIDS-a 2015. godine AIDS je inicijalno dijagnostikovan u periodu 1997 –  2014. godine.
U odnosu na transmisivnu kategoriju najveći broj umrlih registrovan je među muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima (8 osoba tj. 53%), četiri smrtna ishoda  registrovana su kod injektirajućih korisnika droga, jedan kod osobe  inficirane HIV-om heteroseksualnim putem, dok kod dve umrle osobe nije prijavlјen način transmisije HIV-a.

Trudnice inficirane HIV-om imaju mogućnost da pravovremenim uklјučivanjem u sveobuhvatan program prevencije prenosa HIV-a sa majke na dete rode zdravo dete. Podaci dobijeni nadzorom ukazuju da je u periodu od 2005. do 2015. registrovano 11 dece koja su HIV infekciju dobila od majki koje nisu znale da su inficirane HIV-om u odnosu na 28 dece registrovane u periodu 1993-2004. godina.

Od 1997. godine visoko aktivna antiretrovirusna terapija (HAART) je dostupna i besplatna u Republici Srbiji, tj. svi troškovi lečenja idu na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za sve zdravstvene osiguranike kojima je lečenje indikovano. Od 2008. godine lečenje HIV infekcije  je decentralizovano, odnosno realizuje se u Institutu za infektivne i tropske bolesti pri Kliničkom centru Srbije u Beogradu, u Kliničkom centru Vojvodine u Novom  Sadu, Kliničkom centru u Nišu, a od  2009. godine i u Kliničkom centru u Kragujevcu. U periodu 2003–2015. godina registrovano je četvorostruko povećanje osoba inficiranih HIV-om na lečenju kombinovanom antiretrovirusnom terapijom (1400 osoba krajem 2015. prema 330 osoba krajem 2003. godine).

D.Ostojić

 

 

GRAĐANI REPORTERI

30.10.2020 Промоција правилне исхране за предшколце у Дубљу

Ова недеља је посвећена здравој исхрани деце. Предшколске групе у Дубљу су организовале предавање медициске сестре из локалне амбуланте, која ...

13.04.2020 Zdrav čovek je slobodan čovek

Piše: Psiholog Olivera Petrović Ušli smo u novu radnu nedelju iz vikenda koji smo proveli u krugu svog porodičnog okruženja. Dok ...

14.03.2020 Корона вирус Вера и Поверење - Пише вероучитељ Данијел Стокановић

Последњих неколико дана налазимо се у периоду искушења насталим корона вирусом. Велика паника проузрокована страхом за лично здравље и живот ...

MAGAZIN

31.05.2019 Светски дан без дуванa

Сваке године, 31. маја, Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери широм света обележавају Светски дан без дувана. Кампања има за ...

19.11.2018 Света тајна Јелеосвећења служена у Kлењу

Болује ли ко међу вама? Нека дозове презвитере црквене, и нека се моле над њим, помазавши га уљем у име ...

11.11.2018 Cvet simbol-Natalijina ramonda

Dan primirja  obeležava se nošenjem posebnog simbola, amblema. On se sastoji od cveta Natalijina ramonda koji raste na istoku Srbije, ...
 
VRH