ImpresumUslovi korišćenjaMarketingKontakt

Vesti

18.03.2020 UPUTSTVO O MERAMA PREVENCIJE ZA CORONA VIRUS - COVID-19

UPUTSTVO O MERAMA PREVENCIJE ZA CORONA VIRUS - COVID-19

ŠTA POSLODAVCI TREBA DA PREDUZMU

 

Proverite da li su vaša radna mesta čista i higijenska

-Površine (stolovi) ipredmeti (telefoni, tastatura) moraju se redovno brisati i dezinfikovati.

- Zašto?Budući da je kontaminacija na površinama koje dodiruju zaposleni i kupci jedan od glavnih načina na koji se širi CORONA VIRUS.

 - Pravilna ventilacija zatvorenih prostorija (čekaonice, učionice, javniprevoz, konferencijskih sala itd.)

 - Pravilna ventilacija poslovnih zgrada koje imaju spoljnu strukturu ili zajedničke radne prostore.

Promovišiteredovnoitemeljnopranjerukuzaposlenih, izvođačaradovaikupaca

- Stavitesredstvazadezinfekcijurukunaistaknutamestanaradnommestu. Voditeračuna da se tidozatoriredovnodopunjavaju.

- Osigurajte da izvođačiradovaizaposleniimajupristupmestimanakojimamogu da operurukesapunomivodom.

- Zašto?Zatoštopranjeubija virus narukamaisprečavaširenje CORONA VIRUSA.

Promovišitedobruhigijenudisajnihputevanaradnommestu

- Obezbedite da sunaVašimradnimmestimadostupnemaskeza lice i/ilipapirnemaramice, za one kojiimajucurenjeiznosailikašaljnaposlu, zajednosazatvorenimkantamazahigijenskoodlaganje. Maskesudelimičnazaštita.Protivvirusasupotrebnemedicinskemaskeilitvrdemaske FFP krozkoje ne može da prođenijedan virus.

-Zašto?Zatošto dobra respiratornahigijenasprečavaširenje CORONA VIRUSA.

Savetujtezaposleneiizvođače da konsultujunacionalnesavete o putovanjima pre odlaskanaposlovnaputovanja

- Obavestitesvojezaposlene, izvođačeikupce da ako se CORONA VIRUS počneširiti u širemokruženju, svakokoimačakiblagikašaljiliniskutemperaturu (37,3˚C iliviše) moraostatikodkuće. Takođe bi trebalo da ostanukodkuće (ili da rade od kuće) akosumorali da uzimajujednostavnelekove, poputparacetamola, ibuprofenailiaspirina, kojimogu da prikrijusimptomeinfekcije.

- Nastavite da prenositeipromovišeteporuku da ljuditreba da ostanukodkuće, čakiakoimajusamoblagesimptome CORONA VIRUSA. Bolesnaosobatreba da ide odmahnabolovanje. Jasnoobjasnitezaposlenima da ćeovovrememoći da računajukaobolovanje.

 

Stvarikojetreba da razmotritekadaViiliVašizaposleniputujete

- Proverite da li imatenajnovijeinformacije o oblastima u kojima se širi CORONA VIRUS.

-Poslodavacizaposlenitrebalo bi da proučenajnovijesmerniceipreporukezasvakudestinaciju.

-Trebalo bi da savetujetezaposlene da pre putaobavezdravstvenipregled, kako bi se utvrdilo da li imasimptomaakutnebolestidisajnihputeva. Ukolikoima, važno je ostatikodkuće.

 - Obezbedite da svizaposlenikojiputujunalokacijekojeprijavljuju CORONA VIRUS dobijuinformacijeodkvalifikovanogstručnjaka (zdravstveneslužbe, pružaocazdravstvenezaštiteililokalnogjavnogzdravstvenogpartnera).

-Izbegavajteslanjezaposlenihkojimogubitiizloženivećemrizikuodozbiljnihbolesti (starijihzaposlenihiosobasamedicinskimstanjimapoputdijabetesa, bolestisrcaipluća) u područjagde se širi CORONA VIRUS.

-Razmislite o izdavanjumalihboca (ispod 100 ml) gelovazadezinfekcijunabazialkoholazaposlenimakojićeuskorootputovati. To možeolakšatiredovnopranjeruku.

- Ohrabritezaposlene da redovnoperurukeidrže se najmanjejedanmetarodljudikojikašljuilikijaju.

- Onajko se razbolinaputu, o tome odmahtreba da obavestisvogrukovodioca.

 - Zaposlenikojisu se vratilisapodručjagde se širi CORONA VIRUS, trebalo bi da nadgledajusimptome 14 danaiproveravajutemperaturudvaputadnevno.

- Akorazvijublagikašaljiliniskutemperaturu (tj. temperaturu od 37,3˚C iliviše), trebalo bi da ostanukodkućei da se stave u izolaciju.

 

Kontakt: ZavodzajavnozdravljeŠabac.

Telefonipripravnihepidemiologa: 015/343-605 и 064/860-5211 од 8 до 22 сата.

 

 

 

Dokumenti
 

GRAĐANI REPORTERI

14.03.2020 Корона вирус Вера и Поверење - Пише вероучитељ Данијел Стокановић

Последњих неколико дана налазимо се у периоду искушења насталим корона вирусом. Велика паника проузрокована страхом за лично здравље и живот ...

12.03.2020 ВЕЛИКИ УСПЕХ ДЕЦЕ БЕЛОТИЋА

У оквиру пројекта Министарства просвете и спорта “Покренимо нашу децу” и Aqua Vivе, на конкурсу на ком је учествовао велики ...

07.03.2020 Теодорова субота у Богатићу

Као онај који управља кораке своје према светлости свеће коју носи пред собом, тако и ми данас исправљајући своје кораке ...

MAGAZIN

31.05.2019 Светски дан без дуванa

Сваке године, 31. маја, Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери широм света обележавају Светски дан без дувана. Кампања има за ...

19.11.2018 Света тајна Јелеосвећења служена у Kлењу

Болује ли ко међу вама? Нека дозове презвитере црквене, и нека се моле над њим, помазавши га уљем у име ...

14.11.2018 Зашто окрећемо главу-Витез Кo- ја?

Na прометном месту, пред седмогодишњом ћерком која вриштећи моли млађу особу да јој због мизерних разлога не бије оца, поново је изостала реакција ...
 
VRH