ImpresumUslovi korišćenjaMarketingKontakt

Građani reporteri

25.09.2018 Јавни позив за доделу ауто-седишта за децу за путничка возила

Позивају се родитељи деце старости до 7 година са територије општине Богатић  да поднесу захтев за доделу бесплатних ауто-седишта за децу за путничка возила.

Критеријум за доделу ауто-седишта за децу је да један родитељ има пребивалиште на територији општине Богатић.

Додељују се седишта за децу тежине од 9 до 36 килограма.

Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:

-              Попуњен пријавни формулар;

-              Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији општине Богатић (очитана лична карта);

-              Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија).

 

Пријаве за доделу ауто-седишта за децу по овом јавном позиву могу се поднети непосредно у шалтер сали општине Богатић или препоручено преко поште.

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „ ОПШТИНА БОГАТИЋ – ПРИЈАВА ЗА АУТО-СЕДИШТА“.

Пријава се подноси на прописаном обрасцу који се може преузети на сајту општине Богатић www.bogatic.rs или у шалтер сали општине Богатић.

Рок за подношење пријава почиње да тече од дана објављивања до 12.10.2018.године.

Приликом одлучивања у обзир ће се узети само оне пријаве које су благовремене и уредне.

Благовремена пријава је она пријава која је предата у шатер сали општине Богатић најкасније до 14:00 часова 12.10.2018.године. Уредна пријава је она пријава која је поднета на прописаном обрасцу уз коју је достављена тражена документација и која је потписана од стране подносиоца. Приликом пријема захтева, радник у шалтер сали општине Богатић мора на затвореној коверти уписати датум и време пријема.

Да би родитељи добили бесплатна ауто-седишта за децу, морају присуствовати обуци за правилну употребу ауто-седишта после које ће се иста поделити. Обука и подела ауто-седишта ће се обавити 18.10.2018.године. Родитељи који испуњавају услове за доделу ауто-седишта ће накнадно бити обавештени за време и место одржавања обуке и поделе ауто-седишта.

У случају да је број подносилаца благовремених и уредних пријава већи од броја расположивих ауто-седишта, предност ће имати онај подносилац који је раније поднео пријаву.

 

 

 

 

Извор: http://www.bogatic.rs/

 

 

 

MAGAZIN

31.08.2021 Proširene vene – problem savremenog društva: simptomi i lečenje

Proširene vene predstavljaju veoma često oboljenje krvnih sudova. U stvari, to su nepravilno proširene vene, izvijuganog oblika, čija je struktura ...

27.07.2021 5 uređaja koji će vam olakšati život

Ukoliko ste već opremili svoju kuću ili stan frižiderom, šporetom, mašinom za pranje veša i ostalom neophodnom belom tehnikom, vreme ...

23.07.2021 Rad od kuće-prednost ili opterećenje za mame?

Šta vam je važnije karijera ili porodica? Većina žena bi rekla da im je podjednako važno i jedno i drugo. ...
 
VRH