ImpresumUslovi korišćenjaMarketingKontakt

Građani reporteri

27.08.2015 POLAZAK DETETA U ŠKOLU - PISMO RODITELJIMA

Da li ste se pripremili?

U septembru vaše dete polazi u školu. Polazak deteta u prvi razred ozbiljna je provera ne samo deteta već i roditelja, provera da li su roditelji pravilno vaspitali svoje dete, da li su ga dobro pripremili za školu. Polazak u školu može za dete da bude jako stresan. Količina stresa i vreme potrebno da se dete prilagodi u novoj sredini može se značajno smanjiti ako roditelji na odgovarajući, pravilan način pripreme dete. U tome mu mogu pomoći predškolski vaspitač, kako bi se olakšao prelazak deteta iz predškolske ustanove u školu.

Polazak u školu je zaista značajan doživljaj za dete. Od prvog utiska deteta u školi može da zavisi uspešnost njegovog celokupnog daljnjeg školovanja, pa se može smatrati i presudnim trenutkom za celi život deteta. Polaskom deteta u školu krug oko njega se širi, a učenje polako postaje njegova osnovna aktivnost. Dete će napredovati u školi i lepo će se osećati u društvu svojih vršnjaka ako kod deteta formiramo pozitivan odnos prema školi, obavezama koje ga čekaju, učiteljici, prijateljima…

Šta je važno kod pripreme deteta za školu?

☺ Dete se mora pripremiti psihički i fizički – dete mora da dostigne određeni nivo saznajnog, emotivnog i socijalnog razvoja, mora da ima razvijene određene kulturnohigijenske i radne navike kako bi moglo da obavlja zadatke koje mu škola postavlja.

☺http://www.macvainfo.rs/cms/images/gallery/719-1440695251.jpg Razvijte pozitivne stavove deteta prema školi i učitelju – to znači da nikada nećete dete plašiti školom niti mu pretiti njegovom učiteljicom ili učiteljem. O školi pričajte kao o mestu na kome će dete puno naučiti, postati pametnije, raditi zanimljive stvari. Nemojte graditi sliku idealnog učitelja već sliku realnog čoveka koji pomaže deci da nauče mnoge zanimljive stvari.


☺ Naučite dete na upoređivanje i procenjivanje – dete morate upoznati da će ga u školi ocenjivati i upoređivati s drugom decom, ono ne sme ni da pomisli da će njegova uspešnost uticati na vašu ljubav prema njemu. Naviknite dete na situacije procenjivanja. Upoređujte ga povremeno s drugom decom (da je neko dete veće od njega, neko teže ili lakše) ali mu pritom uvek pokažite da najviše volite njega.

☺ Razvijte radne navike deteta u izvršavanju školskih obaveza
Odredite detetu prostor za rad i učenje – vrlo je važno da dete ima vreme i prostor za rad, na kome će moći u miru da uči i piše svoje zadatke. Važno je da to bude uvek isto vreme, da ga dete doživi kao svoj prostor za rad, da na njemu nema puno sadržaja koji će odvlačiti njegovu pažnju.Priviknite dete da sedi dok radi. Naučite dete na rad na papiru.


☺ Na vreme i u dobroj atmosferi izvršite tehničke pripreme

Na vreme obavestite dete o svim promenama koje slede: da će ostajati samo u kući, da će se samo kretati ulicama i objasnite mu kako, da će se samo oblačiti za školu, da mora samo kontrolisati izvršenje nekih higijenskih navika i slično.

Upoznajte ga s osobama koje će o njemu brinuti za vreme vašeg odsustva.

Na vreme i u dobroj atmosferi nabavite potreban pribor i odeću za školu – neka dete učestvuje u kupovini, zajedno s detetom upisujte ime na knjige i sveske. Uključite dete u sve aktivnosti.

Uvežbajte s detetom put do škole.

Naučite dete da zna svoju adresu stanovanja, da zna gde mu roditelji rade i da zna brojeve telefona roditelja. Dajte mu mali adresar u kojem će te sve važne informacije napisati.

Pažljivo planirajte godišnji odmor – ostavite sebi dane koje ćete posvetiti praćenju deteta u školu i dočekivanju posle škole.Saveti roditeljima:

☼ ako se bojite da vaše dete nije pripremljeno za školu, razgovarajte s vaspitačima o tome,

☼ posetite učiteljicu ili učitelja, ispričajte nešto o svom detetu i njegovim navikama iz vrtića,

☼ saznajte šta se očekuje od dece u prvom razredu, razgovarajte s detetom o razlici između vrtića i škole,

☼ podstaknite dete da se oseća ponosnim što kreće u školu,

☼ recite detetu da ćete mu pomoći u izvršavanju zadataka i da imate poverenja u njegove sposobnosti,

☼ prisustvujte svakom pripremnom roditeljskom sastanku,

☼ ako želite aktivno da se uključite u program škole, ponudite svoj volonterski rad,

☼ osnujte, ili se pridružite, grupi roditelja za pomoć u školi; razgovarajte sa direktorom škole,

☼ sastanite se s roditeljima čija su deca išla u isti vrtić,

☼ negujte kod deteta pozitivan stav o polasku u školu, o učenju i sticanju novih znanja i veština,

☼ negujte i razvijajte kod deteta samopouzdanje.

 

Snežana Laslo, dipl. psiholog

 

    Mačva Info 

Proizvodnja medijskih sadržaja “Perfect” Bogatić, po Zakonu o javnom informisanju i medijima, sufinansira se iz budžeta Opštine Bogatić, po (delimično) prihvaćenom projektu i ugovoru od 09.06.2015.do 09.03.2016.
 
 
VRH